Standart Ürünler

Beton 52

Standart Ürünler

TS EN 206-1’ e uygun; dayanım sınıfı C8-C100 aralığında olan,

Kıvam Sınıfı S1 - S5 ,

En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 5 mm, 16 mm ve 22 mm

Etüv kurusu yoğunluğu 2300-2450kg/m3 aralığında

TS EN 206-1 de tariflenmiş çevresel etki sınıflarına uygun ürünlerdir.