SSS

Sıkça Sorulan Sorular
 1. Beton

  Beton, çimento, su, agrega ve kimyasal veya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil verilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan bir yapı malzemesidir.

  Betonun mutlak hacmini %70 oranında agrega (kum, çakıl, mıcır), %10 oranında çimento, % 20 oranında su oluşturur. Gerektiğinde, kimyasal veya mineral katkı malzemesi ilave edilebilir.

  Betonu günümüzün en yaygın taşıyıcı yapı malzemesi yapan özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

  • Ucuzluğu,
  • Bilgisayar kontrollü santraller, transmikserler, pompalar... vb. ile üretim, taşıma ve yerleştirme aşamalarında büyük gelişmelerin sağlanmış olması,
  • Şekil verilebilme kolaylığı,
  • Çelik donatı ile (betonarme) çekme mukavemetinin yetersizliğinin dengelenmesi
  • Yüksek basınç dayanımlarına ulaşılması
  • Fiziksel ve kimyasal dış etkilere karşı dayanıklılığı (uzun ömür, bakım kolaylığı),
  • Hafif agrega ile hafifletilmesi, pigmentlerle renklendirilmesi

  Betonun Bileşenleri

  Betonu oluşturan hammaddeler çimento, su, agrega (kum, çakıl, kırma taş), kimyasal katkılar ve mineral katkılardır. Kimyasal katkılarla (akışkanlaştırıcı, priz geciktirici, geçirimsizlik sağlayıcı, antifriz,... ) mineral katkılar (taş unu, tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı,...) betonun performansını istediğimiz yönde iyileştiren çağdaş teknoloji unsurlarıdır.

  Çimentoyla suyun karışımından oluşan çimento hamuru zamanla katılaşıp sertleşerek agrega tanelerini (kum, çakıl, kırmataş) bağlar, yapıştırır, böylece betonun mukavemet kazanmasına imkan verir. Dolayısıyla betonun mukavemeti,

  • Çimento hamurunun mukavemetine
  • Agrega tanelerinin mukavemetine
  • Agrega taneleri ile çimento hamuru arasındaki yapışmanın gücüne (aderans) bağlıdır.

  Betonda Aranan Özellikler

  Bu özellikleri iki grupta sınıflandırmak mümkündür:

  • Taze Betonda
  • İşlenebilme özelliği, uygun kıvam
  • Taze betonun sıcaklığı
  • Agrega maksimum tane büyüklüğü
  • Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı,
  • Birim ağırlık
  • Sertleşmiş Betonda
  • Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri)
  • Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık)
  • Donma ve çözülmeye dayanıklılık
  • Hafiflik veya ağırlık
  • Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş)
  • Ekonomi

  Türkiye'de Beton

  Ülkemizin büyük bölümü deprem kuşağında yer almakta, sıkça karşılaşılan afetlerde büyük can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle yapı güvenliği açısından betonun kalitesi vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde kullanılan betonların durumu ise hazır beton teknolojisinin kullanılmasıyla beraber memnuniyet verici gelişmeler göstermeye başlamıştır. Günümüzde yüksek katlı binaların yapımından barajlara, prefabrikasyondan metro inşaatlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan hazır beton, inşaat teknolojisinde vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan elle beton dökmenin gayri-ekonomik olduğunun ve yeterli mukavemet elde edilemediği için büyük riskler taşıdığının, beton kullanıcılarına anlatılması gerekmektedir. Şubat 2000'de yürürlüğe giren TS 500 Standardına göre santrallerde üretilen betonun kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

  Ülkemizin büyük bir bölümü, bu arada büyük şehirlerin hemen hemen tümü deprem kuşağında yer almaktadır. 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği bu durumu göz önüne alarak, yapı kalitesinin yükseltilmesi ve depreme gerçekten dayanıklı binalar üretilmesi için deprem bölgelerinde kullanılacak en düşük beton dayanım sınıfını C 20 olarak belirlemiş, asgari beton sınıflarının C 30 düzeyine çıkarılması ve bu sınıftan daha düşük betonların deprem bölgelerinde kullanılmasına izin verilmemesi gereklidir.

  Yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanan, içindeki karışım oranları bilgisayarlarla kontrol edilen, malzeme kalitesi, standartlara uygun, taşınması ve gerekli yerlere ulaşması transmikser ve pompalar vasıtasıyla iyice kolaylaşan ve bütün bunları hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştiren hazır beton teknolojisi, günden güne yaygınlaşmakta ve inşaat sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olmaktadır.

 2. Bitmiş Yapıda Beton

  Bitmiş yapıda, uzun vadede betonun kalitesini belirleyen beş temel aşama söz konusudur:

  • Betonun Tasarımı (Bileşim Hesabı)
  • Betonun Üretimi (Ölçme, Karıştırma)
  • Betonun Taşınması
  • Betonun Yerleştirilmesi, Sıkıştırılması
  • Betonun Bakımı, Kürü

  Bu aşamalardan ilk üçünü seçtiğiniz hazır beton tesisi üstlenir. Doğru hazır betoncuyu seçerek, etkin iletişim ve sıkı denetimle bu aşamaları başarıyla atlatırsınız. Bundan sonra size bağlı iki aşama kalır:

  • Yerleştirme - Sıkıştırma
  • Bakım - kür

  Betondan iyi verim elde etmek için bu unsurlara da özen göstermek zorundasınız:

   

  Yerleştirme - Sıkıştırma - Vibrasyon

  Kalıba dökülen betonu, kalıbın her tarafına yaymak, donatıları iyice sarmasını sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu artırmak için vibratörle sıkıştırmak gerekmektedir.

  Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere, her tür beton sınıfında, yerleştirme aşamasında vibratör kullanmak mecburidir.

  Şantiyelerde betonun vibrasyonu için kullanılan vibratörler üç tiptir:

   

  İçten Titreticiler:

  Bir diğer adı da Dalıcı Vibratör olan ve en çok kullanılan vibratör tipidir. Vibratör, titreyen bir metal iğne ve ona, güç kaynağından hareket gücü ileten, hortum içindeki esnek bir bağlantı şaftından oluşur. Titreşimli iğne beton içindeki en büyük agrega boyutu, betonun kıvamı, kalıp ve donatı durumuna bağlıdır.

   

  Dıştan Titreticiler:

  Kalıp Vibratörleri diye de adlandırılan ve kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir. Bu vibratörler genellikle donatı yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle içten titretici uygulanamayan sıkışık yerlerde, tünellerin kemer kaplamaları ile prefabrik eleman üretiminde kullanılırlar. Kolaylıkla sokulup takılabilme özellikleri nedeniyle dökümün ilerlemesine göre kalıp üzerinde yerleri değiştirilebilir. Elektrikle veya basınçlı hava ile çalışırlar.

   

  Yüzey Titreticiler:

  Satıh Vibratörleri de denilen bu vibratörler titreşen bir mala ve mastar şeklindedirler. Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılırlar. Yaklaşık olarak 20 cm. derinliğe kadar etkili olurlar. Şayet daha derin kısımların vibrasyonu gerekiyorsa dalıcı vibratörlerle birlikte kullanılmalıdırlar.

  Beton Vibrasyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

  • Beton elden geldiğince yerleştirileceği yere veya onun çok yakın bir bölgesine dökülmelidir. Özellikle döşeme betonlarında hem zaman ve iş gücü kaybı, hem de betonun ayrışma tehlikesi açısından, betonu belirli bir bölgeye yığıp oradan kürekle yerine yerleştirme yönteminden kaçınılmalıdır.
  • Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Yerleştirme esnasında büyük yığınların veya eğimli tabakaların oluşturulmasına engel olunmalıdır.
  • Duvar ve kolon gibi düşey taşıyıcı yapı elemanlarında, beton kalıbına 30 -45 cm'lik tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Bu kalınlık brüt beton uygulamasında ve eldeki mevcut vibratörün uzunluğuna bağlı olarak 30 cm. ile de sınırlandırılabilir.
  • Beton kalıba fazla yüksekten dökülmemelidir.
  • Beton yerine mümkün olduğunca hızlı yerleştirilmelidir. Fakat bu işlem sıkıştırma yönteminden ve sıkıştırma ekipmanının yetiştirebileceğinden de hızlı olmamalıdır. Kısaca betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızları uyum içinde ve eşit olmalıdır.
  • Brüt beton yüzeyli kolon ve duvarlarda betonun kalıp içinde yükselme hızı 2m/saat'ten fazla olmalıdır. Gecikme ve duraklamalara meydan verilmemelidir. Bu tür uygulamalarda yüzeyde oluşması muhtemel hava kabarcıklarını azaltmak için kalıp ince ve homojen bir yağ tabakasıyla yağlanmalı, betonun bileşimi ise iri agregası azaltılmış ve uygun kıvamlı (8-12 cm çökme) olacak şekilde ayarlanmalıdır.

   

  Yüzeyde Sıkışmış Kabuk Tabakası - Sıkışmamış Beton

  • Vibratör daldırıldığı kesimde, beton karışımına ve kullanılan vibratör cinsine bağlı olarak beton yüzeyinde ince bir şerbet tabakası belirip, beton içinde sıkışan havanın yüzeye çıkmasını sağlayana kadar (en az 15 sn) sabit tutulmalı, daha iyisi küçük düşey hareketler yaptırılmalıdır. Brüt beton uygulamasında vibrasyon süresi gerekirse 30 sn.'ye kadar uzatılmalıdır.
  • Vibratör betonun içinden yavaşça çekilmelidir. (-8cm/sn) Böylece sıkılama esnasında vibratörün, beton içinde oluşturduğu boşluğun kapanması sağlanacaktır. Kuru karışımlarda şayet bu başarılamıyorsa vibratörün yeniden bir kaç santim kadar betona daldırılması problemi çözecektir. Eğer yeniden daldırma etkili olamıyorsa karışımı veya vibratörü değiştirmek gerekecektir.
  • Vibrasyon esnasında vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesine dikkat etmek gerekir. Böylece iki tabakanın birbiriyle kaynaşması sağlanacaktır.
  • Vibratörün kalıp yüzeyine temas etmesini önlemek gerekir. Bu, kalıp yüzeyinin hasar görmesini önleyeceği gibi vibratöründe hasar görmesine engel olacaktır. Emniyetli tarafta kalmak için vibratörü kalıptan 75-100 mm uzakta tutmak gerekir.
  • Vibrasyon esnasında vibratörün betonarme donatılarına temasını da önlemek gerekir. Bu donatıların kalıp içerisindeki konumunun bozulmasını önleyecektir.
  • Vibratör sıkılama esnasında beton yığınının tam tepesinden daldırılmamalıdır. Bir yığını düzlemek için vibratörü yığına kenardan daldırıp yerleşmeye başlayan tabaka üzerinde ilerletmek gerekir. Yığın düzlendikten sonra sıkıştırma başlatılmalıdır.
  • Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçaplarına bağlı olarak 45-50 cm'yi geçmemelidir. Küçük çaplı vibratör kullanılması halinde ve brüt beton uygulamasında daldırma aralıklarının daha da düşürülmesi gerekir.
  • Beton yerleştirilirken yardımcı oluklar kullanılması halinde betonun bu oluklardan akışını vibratör kullanarak sağlamaktan kaçınılmalıdır.
  • Vibrasyon esnasında vibratör iğnesinin tamamen betona gömülmesini sağlamak gerekir. Beton içinde olmadığı zaman vibratör çalıştırılma¬malıdır.
  • Yüzey görünümünün çok önemli olduğu yerlerde ilave vibrasyon uygulayarak yüzeydeki boşluk sayısını azaltma yoluna gidilmelidir.
  • Vibratörün motoru sarsıntılı çalışıyorsa bakımını yapmak gerekir. Vibratör, esnek milinden çekilerek taşınma-malıdır. Her iş bitiminde vibratör muhakkak temizlenmelidir.
  • Taze beton, içinde hava boşlukları kalmayacak biçimde mümkün olan en yüksek yoğunluğa kadar sıkıştırılmalıdır.

   

  Betonda Yüzey Bitirme İşlemi

  Sertleşmiş beton yüzeyinde söz konusu yapının proje şartnamelerinde tanımlanan görünüşün elde edilmesi gerekir. Bu görünümün yerine göre kalıp veya çeşitli el ve makine yöntemleri ile elde edilmesi için yapılan işlemlere genel olarak " bitirme " denir.

  Düşey yüzeyler genellikle kalıp tutularak bitirilmiş olurlar, istenen yüzey kalitesine göre değişen kalite ve tipte kalıplar kullanılır. Bazen kalıp alındıktan sonra yüzeye el veya makine ile ek bitirme işlemleri uygulanabilir. Çoğunlukla yatay yüzeyler ve bazı eğik yüzeyler kalıpsız bitirilirler. Bu şekilde yapılan bitirme işleminde bazen de makine yöntemleri kullanılır.

  Döşeme betonlarında yüzey bitirme işlemi genellikle çelik veya ahşap mastar ve malalarla yapılır. Kenar, pah ve derz işlemleri gereken yerlerde, önce kenar bitirmesi yapılmalı, sonra pah ve derzler bitirilmelidir.

  Bazı beton satıhlarda mastar ve mala işleminden sonra gereken pürüzlülüğün verilmesi için, belli bir yönde fırça çekilir. Bazı büyük döşeme ve kaplama betonlarında ise vibrasyonlu mastar ve makine malası kullanılabilir.

   

  Betonun Kürü

  Yerine yerleştirilen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi, bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen saklama koşulları ile ilgili faktörler havanın sıcaklık ve nem derecesi ile rüzgarlı olmasıdır. Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarak da beton yavaş dayanım kazanacaktır. Şayet havanın sıcaklığı fazla ise bu durumda da buharlaşma olacak ve hidratasyon için gerekli su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgarlı olması da buharlaşmayı arttıracaktır. Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi, ancak betona yeterli bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise, ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir.

  Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme, buhar verme, kum, nemli toprak veya saman sererek sürekli ıslatmak gibi önlemlerdir. İkincisi ise mastarı biter bitmez beton yüzeyini piyasadan hazır olarak temin edilebilecek sıvı kür maddeleri ile kaplamaktır. Bu maddeler, püskürtme yoluyla veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel olurlar.

  Soğuk havalarda, gerek don etkisine karşı gerekse kalıp alma süresini kısaltmak için betonu, bir çadır altında ve içersinde gerekli ısıyı sağlamak için ateş yakarak, sıcak hava veya buhar üfleyerek veya benzeri ısıtma yöntemlerini kullanarak muhafaza etmek gerekir. Ortaya çıkacak CO ( karbonmonoksit) gazı için gerekli önlemler alınmalıdır.

  Sıcak veya soğuk havada beton dökerken dikkat edilecek hususlarda daha ayrıntılı bilgi için TS 1248'e başvurulabilir.

 3. Taze Beton Teslimi

  TS EN 206-1 "BETON" Standardına Göre Betonun Teslimi

  Beton kullanıcısı (müşteri) tarafından imalâtçıya verilecek bilgiler:

  Kullanıcı, aşağıda verilen konularda imalâtçıyla mutabakat sağlamalıdır :

  - Teslim tarihi, zamanı ve birim sürede verilecek beton miktarı (hızı) ile uygun hallerde imalâtçıya aşağıdaki bilgiler de verilmelidir:

  • Şantiyede özel taşıma yöntemi,
  • Taze betonun özel yerleştirilme metotları,
  • Teslim araçlarının, tip (kariştırmalı/karıştırmasız ekipman), büyüklük, yükseklik veya brüt ağırlık gibi özelliklerinin sınırlandırılması.

  Beton imalâtçısı tarafından kullanıcıya verilecek bilgiler:

  Taze betonun yerleştirme ve küründe uygun metodun kullanılabilmesi ve beton dayanım gelişimini tahmin edilebilmesi için kullanıcı, beton bileşimi ile ilgili bazı bilgilere ihtiyaç duyabilir. Bu gibi bilgiler.talep üzerine imalâtçı tarafından, teslimden önce uygun şekilde verilmelidir. Aşağıda verilen bilgiler, tasarlanmış beton kullanımı durumunda talep üzerine verilmelidir.

  a) Çimentonun tipi ve dayanım sınıfı ve agregaların tipi,

  b)Kimyasal katkıların tipi,varsa mineral katkıların tip ve yaklaşık miktarları,

  c) Hedef su/çimento oranı,

  d) İmalât kontrolü veya başlangıç deneyleri gibi beton için yapılan daha önceki ilgili deney sonuçları,

  e) Dayanım gelişimi,

  f) Bileşen malzemelerin kaynakları.

  Hazır beton için, talep halinde bu bilgiler, beton bileşiminin yer aldığı imalâtçı katalogundan da temin edilebilir. Bu katalogda, dayanım sınıfları, kıvam sınıfları, harman ağırlıkları ve diğer ilgili veriler bulunmalıdır.

  Kür süresini belirlemek için, beton dayanım gelişmesi ile ilgili bilgi, aşağıdaki çizelgeye atıfta bulunularak veya 20 °C sıcaklıkta 2 gün ile 28 gün arasında dayanım gelişim eğrisinin çizilmesiyle sağlanabilir.

  Dayanım gelişmesinin göstergesi olan dayanım oranı, 2 günlük ortalama basınç dayanımı (fcm,2) nın 28 günlük ortalama basınç dayanımına (fcm,28) oranıdır. Bu dayanımlar başlangıç deneyleriyle belirlenebilir veya benzer malzemeler ve karışım oranlarına sahip betonlardan elde edilen sonuçlar esas alınarak tahmin edilebilir. Başlangıç deneyleriyle dayanım tayininde kullanılacak numuneler için taze beton numunesinin alınması, beton numune hazırlanması, bakımı ve basınç dayanımı tayini deneylerinde sırasıyla, EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2, ve EN 12390-3'e uyulmalıdır.

  İmalâtçı, kullanıcıyı taze betonun taşıma ve yerleştirilmesi esnasında, sağlıkla ilgili olarak meydana gelme ihtimali olan tehlikeler hakkında, betonun kullanılacağı yerde geçerli şartnamelerde öngörülen şekilde bilgilendirmelidir.

   

  Hazır beton için sevk ve teslim belgesi (irsaliye):

  Betonun 20° C sıcaklıktaki dayanımın gelişmesi

  Dayanım gelişmesi

  Tahmini dayanım oranı fcm,2 / fcm,28

  Hızlı

  ≥ 0,5

  Orta

  ≥ 0,3         < 0,5

  Yavaş

  ≥ 0,15         < 0,3

  Çok Yavaş

  < 0,15

  İmalâtçı, her beton yük (transmikser) tesliminde kullanıcıya en az aşağıda verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya el yazısıyla yazılmış sevk ve teslim belgesi vermelidir.

  • Hazır beton tesisinin ismi,
  • Sevk ve teslim belgesinin seri numarası,
  • Yükleme tarih ve saati (çimento ve suyun ilk temas ettiği
  • Kamyon plaka numarası veya aracı tanıtıcı bilgi,
  • Alıcının ismi,
  • Şantiyenin ismi ve yeri,
  • Şartnamelerle ilgili detaylar veya atıf (kod no.sipariş no gibi),
  • Beton hacmi, m3 olarak,
  • Şartnamelere ve EN 206-1'e uygunluğunun beyanı,
  • Varsa belgelendirme kurumunun ismi ve işareti,
  • Betonun şantiyeye ulaştığı saat,
  • Boşaltmanın başladığı saat,
  • Boşaltmanın tamamlandığı saat.
  • İlâve olarak sevk ve teslim belgesinde aşağıda verilenlerle ilgili detay bilgiler de bulunmalıdır.

  Tasarlanmış beton için:

  • Dayanım sınıfı,
  • Çevresel etki sınıfları,
  • Klorür içeriği sınıfı,
  • Kıvam sınıfı veya hedef değer,
  • Belirtilmişse beton karışım oranlarıyla ilgili sınır değerler,
  • Belirtilmişse çimento tipi ve dayanım sınıfı,
  • Belirtilmişse kimyasal katkı ve mineral katkı tipi,
  • Gerekliyse özel nitelikler,
  • Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü,
  • Hafif veya ağır beton için, birim hacim kütlesi sınıfı ve hedef birim hacim kütle değeri.

  Tarif edilmiş beton için:

  • Beton bileşimi ile ilgili detay bilgiler, çimento miktarı, gerekliyse katkı tipi gibi,
  • Su/çimento oranı veya sınıf belirtilerek kıvam veya belirtildiği şekilde hedef değer,
  • Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü.

  Standarda göre tarif edilmiş beton için verilecek bilgiler, ilgili standart hükümlerine uygun olmalıdır.

  Şantiyede yapılan beton için sevk ve teslim belgesi bilgileri:

  Verilen sevk teslim belgesinde yer alması gerekli bilgiler, şantiyede hazırlanan beton için de, şantiyenin büyük olması veya şantiyede birkaç tip beton imal edilmesi veya beton imal eden tarafın, betonun yerleştirilmesinden sorumlu tarafla ayrı olması durumunda geçerlidir.

  Taze betonun, teslim anındaki kıvamı:

  Genel olarak taze betona teslim anında herhangi katkı veya su ilâve edilmesine izin verilmez. Bazı özel hallerde, sorumluluk imalâtçıya ait olmak üzere ve şartnamede izin verilen kıvam sınır değerlerinin geçilmemesi, ayrıca ilave edilen katkının beton tasarımında kabul edilen katkı miktarına dahil olması şartıyla, kıvamı belirlenmiş değere getirmek için su veya katkı ilâve edilebilir. Betoniyere ilâve edilen su veya katkı miktarı, bütün hallerde sevk ve teslim belgesine kaydedilmelidir.

  Not: Şantiyede transmiksere, şartnamede izin verilenden daha fazla su veya kimyasal katkı ilâve edilmişse, bu durumdaki beton harmanı veya yük teslim fişinde "Uygun değildir" şeklinde belirtilmelidir. Bu tür ilâve yapmaya yetkili taraf, olası sonuçlardan sorumludur ve bu tarafın kim olduğu teslim fişinde belirtilmelidir.

 4. Beton ile İlgili Türk Standartları

  EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

  EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş - Bina Boşaltım Sistemlerinde Kullanılan - Boyutlar ve Sevkıyatta Kullanılan Teknik Terimler

  EN1367-3 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Kaynama Deneyi

  EN933-6 Agregaların Geometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi - Agrega Akış Katsayısı

  ENISO3766 Yapı Çizimleri - Betonarmelerin Basitleştirilmiş Gösterimi (TS3710)

  ENV13670-1 Beton Yapıların Uygulanması - Bölüm 1: Genel

  ENV1504-9 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluğun Belgelendirilmesi - Bölüm 9: Tarifler

  ENV196-4 Bölüm 4: Çimento Deney Metotları - Bileşen Miktarının Tayini

  ENV1992-1-1 Eurocode 2 Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları prEN1097-10 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 10: Su Emme Yüksekliği

  TS10088 Beton Agregaları - Petrografik İnceleme

  TS10088EN932-3 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji

  TS10156 Çimento- Katkılı Çimento (TS10156:1992 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir.)

  TS10157 Çimento - Sülfatlara Dayanıklı

  TS10326 İnşaat Makineleri - Vibratörler (Beton Sıkıştırmak için)

  TS10465 Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot)

  TS10513 Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan

  TS10514 Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları

  TS10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli - Eğilme Mukavemeti Deney Metodu

  TS1091 Beton Yapılar İçin Sıcak Uygulamalı Elastik Derz Örtme Malzemeleri

  TS10966 Sıvı Kür Malzemeleri - Membran Oluşturan - Beton Yüzeyine Uygulanan

  TS10967 Beton Deneyleri - Beton Yüzeyine Uygulanan Kür Maddesi - Su Tutuculuk Özelliği Tayini

  TS10971 Lastikler - Ön Şekillendirilmiş Derz Dolgu Maddeleri - Karayollarında Beton Kaplamalar Arası Derzler İçin

  TS11052 Çimentolar - Uzama Tayini - Otoklav Metodu

  TS11053 Çimentolar - Özgül Yüzey Tayini - Türbidimetrik Metot

  TS1114 Hafif Agregalar - Beton İçin

  TS11140 Yapıştırıcılar - Çimento Esaslı (Hidrolik Bağlayıcılı) Fayans, Seramik ve Döşeme Plağı İçin

  TS11222 Beton - Hazır Beton - Sınıflandırma, Özellikler, Performans Üretim ve Uygunluk Kriterleri

  TS11551 Beton Pompası

  TS11746 Beton Kimyasal Katkı Maddeleri - Beton Antifrizi (Soğuk Havada Taze Betonu ve Harcı Donmaya Karşı Koruyucu Madde)

  TS11747 Püskürtme Beton (Shocrete) Yapım, Uygulama ve Bakım Kuralları

  TS12139 Çimento - Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12140 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12141 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12142 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12143 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12144 Çimento-Portland Cüruflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.)

  TS12165 İnşaat Makineleri - Beton Santrali

  TS1247 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)

  TS1248 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları - Anormal Hava Şartlarında

  TS12786 Betonarme Kalıpçısı

  TS12815 İnşaat (Betonarme) Demircisi

  TS19 Çimento - Portland Çimentoları (TS19:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS19:1992 geçerlidir.)

  TS20 Çimento - Yüksek Fırın Cüruflu Çimentolar (TS20:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar (TS19:1992 geçerlidir.) TS20:1992 geçerlidir.)

  TS21 Çimento - Beyaz Portland

  TS22 Çimento - Harç Çimentosu (TS22 revize edilmiş ve EN 413 -1 ve -2 yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de Yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

  TS22-1ENV413-1 Çimento - Harç Çimentosu - Bölüm 1: Özellikler

  TS22-2EN413-2 Çimento - Harç Çimentosu - Bölüm 2: Deney Metotları

  TS23 Çimento - Numune Alma Metotları

  TS23EN196-7 Çimento Deney Metotları - Bölüm 7: Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları

  TS24 Çimentoların Fiziki ve Mekanik Deney Metotları

  TS2511 Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları

  TS2518 Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozaj Tayini

  TS26 Çimento - Traslı Çimento (TS26: 1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1: 2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1: 2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS26:1992 geçerlidir.)

  TS2810 Beton İşlerinde Kullanılan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar

  TS2823 Bimsbetondan Mamul Yapı Elemanları

  TS2871 Taze Beton Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu İle)

  TS2872 Taze Beton Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu ile)

  TS2901 Taze Betonda Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini

  TS2940 Taze Betondan Numune Alma Metotları

  TS2940ISO2736-1 Beton Deneyleri - Deney Numuneleri Bölüm 1: Taze Betondan Numune Alma

  TS2941 Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini

  TS2987 Betonda Priz Süresinin Tayini

  TS3068 Laboratuarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

  TS3068ISO2736-2 Beton Deneyleri - Deney Numuneleri Bölüm 2: Dayanım Deneyleri İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü

  TS3078 Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri - PVC Plastik Su Tutucu Contalar

  TS3114 Beton Basınç Mukavemeti Tayini

  TS3114ISO4012 Beton - Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

  TS3115 Taze Beton Kıvam Deneyi (Vebe Metodu İle)

  TS3129 Betonda Yarma Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Silindir Yarma Metodu)

  TS3129ISO4108 Beton - Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini

  TS3234 Bimsbeton Yapım Kuralları, Karışım Hesabı ve Deney Metotları

  TS3235 Püskürtme Yoluyla Asbest - Çimento Yalıtımı Yapım Kuralları

  TS3260 Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini Kuralı

  TS3261 Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini

  TS3262 Betonda Aşınma Dayanıklılığı Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)

  TS3284 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Üçtebir Notalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu İle)

  TS3285 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu ile)

  TS3286 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede Tayini Deneyleri

  TS3287 Betonun Eğilmede Çekme Deneyinden Çıkan Deney Numunesi Parçaları Üzerinde Basınç Dayanımı Deney Metodu

  TS3289 Hafif Agregalı Yalıtım Betonu Deney Numunelerinde Basınç Dayanımı Tayini

  TS3289EN1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregali - Basınç Mukavemeti Tayini

  TS3322 Çimento Harcı ve Beton Numunelerinde Boy Değişim Tayini

  TS3323 Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması, Hızlandırılmış Kürü ve Basınç Dayanım Deneyi

  TS3351 Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

  TS3440 Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları

  TS3441 Klinkerler - Portland Çimentosu Klinkeri (TS3441:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

  TS3449 Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini

  TS3452 Beton - Kimyasal Katkı Maddeleri (Priz Süresini Ayarlayan ve Karışım Suyunu Azaltan) (TS3452:1984 iptal edilmiş ve yerine EN 934-2 geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

  TS3453 Beton Elemanlarda Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu

  TS3454 Basınç Altında Betonda Sünme Tayin Metodu

  TS3455 Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu

  TS3456 Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri (TS3456:1984 iptal edilmiş ve yerine EN 934-2geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

  TS3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini

  TS3505 Önyapımlı Betonarme Kanalet Eyerleri

  TS3523 Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini

  TS3524 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Süngerimsi ve Camsı Tane Oranı Tayini

  TS3525 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Ufalanmaya Yatkınlık Tayini

  TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini

  TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini

  TS3527 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini

  TS3528 Beton Agregalarında Hafif Madde Oranı Tayini

  TS3529 Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini

  TS3530 Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini (Granülometrik Birleşim Tayini)

  TS3530EN933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini - Eleme Metodu

  TS3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık, Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu

  TS3646 Çimento – Erken Dayanımı Yüksek (TS3646:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

  TS3649 Perlitli Isı Yalıtımı Betonu - Yapım - Uygulama Kuralları ve Deney Metotları

  TS3655 Beton Agregalarında Dona Dayanıklılık Tayini

  TS3655EN1367-1 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayin

  TS3673 Beton Agregalarında Organik Kökenli Madde Tayini Deney Metodu

  TS3674 Beton Agregalarında Sülfat Miktarı Tayini Metodu

  TS3683 Önyapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları

  TS3694 Beton Agregalarında Aşınmaya Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini Metodu

  TS3710 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri - Betonarme Donatı Sembolleri

  TS3732 Beton Agregalarında Klorür Miktarı Tayini Metodu

  TS3787 Beton Agregası - Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan

  TS3811 Önyapımlı Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Ayağı ve Temel Blokları Yapım Kuralları

  TS3814 Beton Agregalarında Tane Şekli Sınıfı Tayini Deney Metodu

  TS3814EN933-4 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Tane Şeklinin Tayini - Şekil İndisi

  TS3816 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri - Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kuralları

  TS3820 Beton Agregaları - Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu

  TS3821 Beton Agregaları - Yeterlik Deneyi

  TS4106 Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini

  TS4203 Beton Karıştırma Donanımı Yeterlik Tayini

  TS4834 Beton ile İlgili Terimler

  TS4916 Hafif Örgü Harçları - Hafif Agregalarla Yapılmış Duvarlar İçin

  TS4949 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası - Kontrplak, Geniş Yüzeyli

  TS4950 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası - Kontratabla, Geniş Yüzeyli

  TS499 Nervürlü Çelik Çubukların Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları (Bu standart iptal edilmiştir.)

  TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

  TS5105 Betonarme Tel Çit Direkleri

  TS5893 Beton - Basınç Mukavemetlerine Göre Sınıflandırma

  TS5926 Beton Kaplamalar İçin Jet Yakıtlarına Dayanıklı, Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi

  TS5929 Beton Deneyleri - Boyutlar, Toleranslar ve Deney Numunelerinin Uygunluğu

  TS5929ISO1920 Beton Deneyleri - Deney Numunelerinin Boyutları, Toleransları ve Kullanım Yerleri

  TS5930 Taze Beton - Kıvam Sınıflandırması

  TS5931 Sıkıştırılmış Taze Beton - Yoğunluk Tayini

  TS6085 Taze Beton - Kıvam Tayini Metodu - Sıkıştırma İndeksi

  TS6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları - Genel

  TS6172 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler - Zemin Çimento Karışımında Çimento Muhtevası Tayini

  TS6271 Alüminalı Çimentolar - Refrakter Olarak Kullanılan

  TS6332 Sertleşmiş Beton - Yoğunluk Tayini Metodu

  TS639 Uçucu Küller - Çimentoda Kullanılan

  TS640 Çimento - Uçucu Küllü Çimento (TS640:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS640:1992 geçerlidir.)

  TS687 Çimento- Kimyasal Analiz Metotları

  TS6989 Betonarme Siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları

  TS7041 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller - Silisli Asbest Çimento Düz Levhalar

  TS7042 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller - Selüloz ve Asbestli Çimento Düz Levhalar

  TS706 Beton Agregaları

  TS706prEN12620 Beton Agregaları

  TS707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi

  TS802 Beton Karışımı Hesap Esasları

  TS809 Çimento - Süper Sülfat Çimentosu (TS809:1994 iptal edilmiş ve yerine TSEN197- 1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standart metni Resmi Gazete´de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS809:1994 geçerlidir.)

  TS9582EN933-3 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi

  TSEN1097-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)

  TSEN1097-2 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar

  TSEN1097-3 Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini

  TSEN1097-4 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 4: Kuru Sıkılaştırılmış Dolgu Malzemesinin (Taşunu) Boşluklarının Tayini

  TSEN1097-5 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 5: Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su Muhtevasının Tayini

  TSEN1097-6 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini

  TSEN1097-7 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 7: Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini - Piknometre Metodu

  TSEN1097-8 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2: Parlatma değerinin tayini

  TSEN1097-9 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 9: Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini - Nordik Deney

  TSEN12188 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddeleri Özelliklerinin Çeliğin Çeliğe Yapıştırılması Metoduyla Tayini

  TSEN12189 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları -Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin İşlenebilme (Kullanılabilme) Süresinin Tayini

  TSEN12190 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Tamir Harcı Basınç Dayanımının Tayini

  TSEN12192-2 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini - Bölüm 2: Polimer Yapıştırıcı Maddelerin Dolguları İçin Deney Metodu

  TSEN12350-1 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma

  TSEN12350-2 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi

  TSEN12350-3 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 3: Vebe Deneyi

  TSEN12350-4 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 4: Sıkıştırılabilme Derecesi

  TSEN12350-5 Beton - Taze Beton Deneyleri - Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi

  TSEN12350-6 Beton - Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk

  TSEN12350-7 Beton- Taze Beton Deneyleri - Bölüm 7: Hava İçeriğinin Tayini - Basınç Metotları

  TSEN12390-1 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri

  TSEN12390-2 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kürlenmesi

  TSEN12390-4 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basınç Dayanımı - Deney Makinelerinin Özellikleri

  TSEN12390-5 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini

  TSEN12390-6 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini

  TSEN12390-7 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini

  TSEN12390-8 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 8: Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini

  TSEN12504-1 Beton - Yapıda Beton Deneyleri - Bölüm 1: Karot Numuneler - Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini

  TSEN12504-2 Beton - Yapıdaki Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Sayısının Tayini

  TSEN12615 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Eğilimi Birleştirmede Kayma Dayanımının Tayini

  TSEN12629-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deva)

  TSEN12629-4 Beton ve Kalsiyum Silikattan Yapı Malzemeleri İmal Eden Makineler – Güvenlik - Bölüm 4: Beton Çatı Kaplama Yapma Makineleri

  TSEN12636 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Betonun Betona Yapışmasının Tayini
  TSEN12696 Beton İçindeki Çeliğin Katodik Koruması

  TSEN12878 Pigmentler - Çimento ve/veya Kireç Esaslı İnşaat Malzemelerinin Renklendirilmesi İçin Özellikleri ve Deney Yöntemleri

  TSEN1328 Çimentolu Yonga Levhalar - Dona Dayanıklılığın Tayini

  TSEN1367-2 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi

  TSEN1367-3 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: Sonnenbraud Bazalt İçin Kaynatma Deneyi

  TSEN1367-4 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini

  TSEN1504-1 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluk Değerlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler

  TSEN1521 Hafif Agregalı Gözenekli Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini

  TSEN1542 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapışma Dayanımının Çekip Koparma Metoduyla Tayini

  TSEN1543 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Polimerlerde Çekme Dayanım Artışının Tayini

  TSEN1744-1 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Kimyasal Analiz

  TSEN1766 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Deneylerde Kullanılacak Referans Betonlar

  TSEN1767 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları - Kızıl Ötesi Işık İçin Analiz

  TSEN1770 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları- Isı Genleşme Katsayısının Tayini

  TSEN1799 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Deney Metotları - Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin Beton Yüzeyine Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi İçin Deneyler

  TSEN1877-1 Beton Yapılar - Korunma ve Tamir Ürün ve Sistemleri - Deney Metotları - Epoksi Reçineleri ile İlgili Reaktif Fonksiyonlar Bölüm 1: Epoksi Eşdeğerlerinin Tayini

  TSEN1877-2 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir Ürün ve Sistemleri - Deney Metotları - Epoksi Reçineleri ile İlgili Reaktif Fonksiyonlar Bölüm 2: Toplam Basisiti Sayısı Kullanılarak Amin Fonksiyonların Tayini

  TSEN196-1 Çimento Deney Metotları - Bölüm 1: Dayanım

  TSEN196-2 Çimento Deney Metotları - Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi

  TSEN196-21 Çimento Deney Metotları - Çimentoda Klorür Karbon Dioksit ve Alkali Muhtevası Tayini

  TSEN196-3 Çimento Deney Metotları - Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini

  TSEN196-5 Çimento Deney Metotları - Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini

  TSEN196-6 Çimento Deney Metotları - Bölüm 6: İncelik Tayini

  TSEN197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

  TSEN197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi

  TSEN206-1 Beton - Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

  TSEN450 Uçucu Kül - Betonda Kullanılan - Tarifler, Özellikler ve Kalite Kontrol

  TSEN480-1 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 1: Deneyler İçin Şahit Beton ve Şahit Harç

  TSEN480-10 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevası Tayini

  TSEN480-11 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini

  TSEN480-12 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 12: Katkıların Alkali Muhtevası Tayini

  TSEN480-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 2:

  TSEN480-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini

  TSEN480-5 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 5: Kılcal Su Emme Tayini

  TSEN480-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 6: Kızıl Ötesi Analiz

  TSEN480-8 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Deney Metotları - Bölüm 8: Katı Madde Muhtevası Tayini

  TSEN932-1 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 1 Numune Alma Metotları

  TSEN932-2 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuar Numunelerin Azaltılması Metodu

  TSEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon

  TSEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 6: Tekrarlanabilirlik ve Uyarlık Tarifleri

  TSEN933-10 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 10: İnce Tanelerin Tayini - İnce Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması (Hava Jetiyle Eleme)

  TSEN933-2 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini - Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri

  TSEN933-5 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini

  TSEN933-7 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi

  TSEN933-8 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini - Kum Eşdeğeri Tayini

  TSEN933-9 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi

  TSEN934-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 2: Beton Katkıları - Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

  TSEN934-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerilme Çeliği İçin Şerbet Katkıları - Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

  TSEN934-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin - Bölüm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk Değerlendirmesi

  TSEN989 Gaz Beton - Donatı Çubuklarının Aderans Davranışının Sıyırma Deneyi ile Tayini

  TSEN990 Gaz ve Köpük Beton ve Hafif Agregalı Gözenekli Beton - Teçhizatın Korozyondan Korunmasını Değerlendirme Deney Metotları

  TSEN991 Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton - Önyapımlı Bileşenlerin Boyutlarının Tayini

  TSENV196-4 Çimento - Deney Metotları - Bölüm 4: Katkı Miktarı Tayini

  TSENV197-1 Çimento - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri - Bölüm 1: Genel Çimentoları

  TSENV197-2 Çimento - Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirilmesi

  TSHD400.3KS1 Elde kullanılan motorlu aletler Bölüm 2: Özel kurallar Kısım K: Beton vibratörleri

  TSISO5468 Matkaplar - Sert Metal Uçlu - Darbeli-Beton İçin - Boyutlar

  TSISO9882 Yapıda Performans Standartları - Ön Yapımlı Beton Döşemeler - Performans Deneyi - Noktasal Olmayan Yükleme Altında Davranış

  TSISO9883 Yapıda Performans Standartları - Ön Yapımlı Beton Döşemeler - Performans Deneyi - Noktasal Yükleme Altında Davranış

  TSprEN1339 Beton Plaklar - Önyapımlı

  TSprEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 5 - Genel Cihazlar ve Kalibrasyon

  TSprEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler - Bölüm 6 - Tekrarlanabilirlik ve Uyarlık Tarifleri

 5. Beton Çatlakları

  A) Yapısal Çatlaklar
  Bu tip çatlaklar, yapının işlevi gereği taşıması zorunlu gerilmelerden kaynaklanır. Bunlar, projesi olmayan, zemin problemi çözülmemiş yapılarda meydana gelirler ve çok tehlikelidirler; beton dökümü ve döküm koşulları ile ilgileri yoktur. Bu durumlarda mutlaka yetkili mercilere (mühendislik bürosu, üniversite vb.) başvurulmalıdır. Yapı doğru projelendirildiği ve aşırı yükleme olmadığı durumlarda böyle bir sorun yaşanmaz. Bu tip çatlaklar, betonarme eleman içinde çekme gerilmelerine dik yönde oluşur. Basit bir kirişin açıklık ortasında oluşan veya bir konsol mesnetin üstünde görülebilen çatlaklar bu tiptendir.

  B) Uygulama Kökenli Çatlaklar
  Bu tip çatlaklar taze veya yaşlanmış betonlarda görülür.
  1. Taze Beton Çatlakları
  Taze beton çatlakları, betonun kalıba yerleştirilmesini izleyen ilk 30 dakika ile 5 saat arasında, genelde döşeme gibi geniş yüzeye uygulanan betonlarda görülür. Bu çatlaklar, 10 cm’ye erişen derinlikte ve birkaç cm’den başlayarak, 2 mt’ye varan uzunluklar olabilir. Derin ve uzun çatlaklar betonun mukavemeti ve dayanıklılığı açısından son derece zararlı olabilir. Taze beton çatlaklarının en önemli iki nedeni olarak oturma farklılıkları ve plastik rötre (büzülme) sayılabilir.

  Oturma Çatlakları
  Bu çatlaklar, yeni dökülmüş, pas payı bırakılmamış, kürü uygulanmamış, gereğinden fazla su ile karılmış betonlarda, boşluklu betonarme elemanlarda, donatının fazla olduğu bölgelerde ve betonun uygun yerleştirilmediği durumlarda, üst yüzeye yakın donatıların hemen üzerinde oluşurlar. Taze betonda iri agrega taneleri dibe doğru çökerken, çimento partiküllerini içeren su yüzeye çıkar. Yüzeye yakın kiriş ve döşeme donatıları bu yer değişimine karşı koyar ve taze beton bu bölgelerde tam olarak oturamaz. Oturmasını yapamayan beton demir boyunca çatlar. Döşemeler ince olduğu için oturma azdır, pek çatlama görülmez. Kirişler daha derin olduğu için oturma çok olabilir ve demirlerin haritası beton yüzeyine çıkar, çatlaklar
  donatıların yerini belli eder.

  Betonun suyu arttıkça oturma artar. Beton iyi yerleştirilmez, sıkılanmaz, vibrasyon uygulanmazsa oturma, dolayısıyla çatlama da artar. Bu çatlakları önlemenin yolu normal kıvamda (-12 cm çökme) beton kullanıp, yüksek kıvamlı aşırı sulu betonlardan kaçınmak ve betona iyi vibrasyon uygulamaktır.

  Plastik Rötre (Büzülme) Çatlakları 
  Bu tip çatlaklar, özellikle sıcak, kuru, rüzgarlı günlerde dökümü yapılan betonlarda (döşeme, yer, yol, pist,... betonları) görülen; rasgele dağılmış, çeşitli boylarda ve genişliklerdeki çatlaklardır. Genelde çatlak genişliği 1 mm’den azdır ve yüzeyseldir, derine gitmez, yapı güvenliği açısından tehlikesi yoktur. Döşeme betonu dökülünce, üst yüzeyindeki su buharlaşmaya başlar. Betonu terk ederek havaya karışır, bu suyun yerine betonun bünyesindeki su yukarı, üst yüze doğru gelir (kusulan su). Buharlaşma hızı, su kusma hızından yüksekse betonun yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye ve çatlamaya başlar. Aynı çatlaklar, yeni dökülen betonun altındaki eski, ıslatılmamış betonun veya asmolen tabliyelerindeki briket gibi diğer malzemelerin beton suyunu emmesi sonucu da oluşabilir.

  Buharlaşma hızını artıran faktörler bellidir:
  Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma artar. Sıcaklığın 10°C artması buharlaşmayı yaklaşık 2 kat artırır. Beton havadan daha sıcaksa buharlaşma daha da hızlanır. Havanın Rutubeti: Havadaki rutubet azaldıkça (hava kurudukça) buharlaşma kolaylaşır ve hızlanır. Nispi rutubet %90´dan %5’e indiğinde buharlaşma beş kat artar.

  Rüzgarın Hızı: Rüzgar arttıkça buharlaşma hızı artar. Rüzgarın hızı sıfırdan saatte 20 km’ye çıktığında buharlaşma 4 kat artar.

  Güneş Işınları: Beton yüzeyi güneş ışınlarına açıksa betonun yüzey sıcaklığı artar ve buharlaşma hızlanır.

  Betonun su kusma hızını etkileyen iki temel faktör, Betonun Doluluğu ve Agrega Granülometrisi´dir. Agreganın granülometrisi ne kadar az boşluklu ise betonun mukavemeti o kadar yüksek olur, ama boşluk olmadığından kusma suyunun yukarı çıkması zorlaşır, gecikir; su kusma hızı azalır. Buharlaşma suyunun yerine kusma suyu gelemeyince betonun yüzeyi kurur ve çatlar. Hazır betonda granülometri iyi ayarlandığından su kusma zorlaşır, plastik rötre çatlakları artar.

  Plastik rötreyi ve buna bağlı çatlakları azaltmak için alınacak önlemler şunlardır:

  · Beton döküleceği kalıbı ve donatı demirlerini nemlendirerek, kalıp elemanlarının, betonun suyunu emerek kurumasını hızlandırmalarına engel olun.
  · Betonu güneşten (gölgelik yaparak veya akşam dökerek), sıcaktan (akşam dökerek) ve rüzgardan (rüzgarlık yaparak) koruyun.
  · Suyun buharlaşmasını önleyin (ıslak çuval, naylon örtü örterek veya kür maddesi sürerek veya püskürterek).
  · Yeterli sayıda ve beceride işçi kullanarak betonu hızlı dökün, mastarlayın ve hemen küre başlayın, en az 3 gün boyunca kürü sürdürün.
  Plastik rötre çatlakları yarım saat - kırk beş dakika içinde, yani daha betonlama işi tamamlanmadan çok önce başlayabilir. O nedenle betonlama işi devam ederken bitirilen bölümlerde koruma önlemlerinin alınması gerekebilir. Mastarlanılan bölgelere naylon örtülerek, nemli örtü örtülerek, kür maddesi sürülerek bu önlemler peyderpey alınmış olur. Önlem alınmadığı takdirde, beton sıcaklık, rutubet ve rüzgar durumuna göre az veya çok çatlar. Bu çatlakları azaltarak asgariye indirmek sizin elinizdedir.

  2. Yaşlanmış Beton Çatlakları
  Bu tip çatlaklar, değişik yaş gruplarındaki (birkaç haftadan 30 yıla kadar) betonlarda görülebilir. Çatlaklar, fiziksel veya kimyasal kökenlidir. Bunlar, önce kılcal görünümde, ardından büyüyen ve birleşen çatlaklardır. Çatlakları takiben beton yüzeyinde soyulma, dökülme ve patlamalar görülür. Önlem alınmadığı takdirde, betonarme elemanlar zamanla tamamen tahrip olabilir. Bu çatlamaların nedenleri arasında donma - çözülme, alkali - aktif silis reaksiyonu, karbonatlaşma, donatının korozyonu/paslanması, sülfat - asit - tuz gibi beton için zararlı maddelerin yol açtığı reaksiyonlar sayılabilir.

 6. Normal Hava Şartlarında Beton Dökümü

  Betonun döküleceği nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşınmasından kaçınılmalıdır. Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m’ye kadar yayılabilir. Özellikle döşeme ve yol betonlarında, yerleştirilecek beton, önce bir bölgeye yığılıyor daha sonra yayılmaya çalışılıyor. Bu uygulamadan kaçınılmalıdır.

  Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı 15-30 cm ve her bölgede eşit - homojen olmalıdır. Kolon ve perde gibi elemanlarda tabaka kalınlığı 30-45 cm olmalı ancak barajlar gibi diğer kütle betonlarında bu kalınlıklar artabilir. Beton, daima kalıpların ortasına dökülmelidir. Kalıp yanlarına çarpan beton ayrışır, bu sebeple pompa hortumunun mümkün olduğu kadar kalıp tabanına indirilmesi gerekir. Bu durum betonun ayrışmasını engeller. Taze beton yüksek mesafelerden serbestçe değil, en fazla 80 cm’lik bir yükseklikten düşürülmelidir. Beton daima kalıba düşey yönde ve dik olarak dökülmelidir Betonun yerleştirme işlemine kalıpların köşelerinden başlanmalıdır. Çiseleyen bir yağmur beton dökümü için uygundur. Şiddetli bir yağmurda ise beton dökümünde kaçının. Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Soğuk derze olanak verilmemelidir.

 7. Hazır Betonun Dökümü

  Betonun ürün nitelikleri korunarak, müşterinin şantiyesine transmikserle teslim edildikten sonra, pompa veya diğer araç - gereçle istenilen noktadaki kalıba yerleştirilmesi işlemine "beton dökümü" denir. Beton dökümünden yüksek verim elde edilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir.

   A) Dökümden Önce Dikkat Edilecek Noktalar

  · Kalıpların sağlam ve sızdırmaz olduğunu; temizliğini, yağlanıp yağlanmadığını, yüzeylerinin uygun olup olmadığını kontrol edin.
  · Donatıların gereğince döşenip, kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakın.
  · Yeterli miktarda ve uygun boşaltma aracınız olup olmadığını; betonu işlemek için uygun sayı ve nitelikte eleman ve araç - gereç bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Yeni Deprem Yönetmeliği´ne göre, vibratör kullanımı zorunlu hale gelmiştir.)
  · Taze betonun bakımı için gerekli önlemleri alın. (Su hortumları, örtüler vb.)
  · Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının hazırlanıp hazırlanmadığına bakın.
  · Yer betonu dökülecekse, zemin döküme uygun hale getirildiğini kontrol edin.

  B) Betonun Dökümü ve Yerleştirilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
  Betonun yerleştirilmesi pompalı ve pompasız olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerleştirme yöntemi betonun kıvamını etkiler. Pompalanacak betonun, mikserden direkt kalıba dökülen betona kıyasla daha akıcı ve kolay işlenebilir olması aranır. İçine beton yerleştirilecek kalıbın ve yerleştirme işçiliğinin sertleşmiş beton kalitesi üzerine hem mukavemet hem de görünüş açısından önemli etkileri vardır:
  · Kalıbın cinsi (ahşap, çelik, tünel gibi)
  · Kalıp yüzeyinin kalitesi
  · Kalıp yağı kullanılması
  · Yerleştirme esnasında vibratör kullanımı
  gibi faktörler beton kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır.

  Şantiyede en çok karşılaşılan sorun, betonun rahat yerleştirilip, mastarlama yapılamamasından dolayı döküm yerine gelen betona fazladan su eklenmesidir. Bu, beton mukavemetini düşürür. Bu sorun, uygun kıvamda beton siparişi, akışkanlaştırıcı kimyasal katkıların kullanılması ve özellikle de şantiyede vibratör kullanımı ile giderilebilir.

  Beton Yerleştirilirken
  · Beton mümkün olduğunca yerleştirileceği yere veya yakın bir bölgesine dökülmelidir. Betonu belirli bir bölgeye yığıp, kürekle yerine yerleştirmeden kaçınılmalıdır.
  · Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Yerleştirme esnasında büyük yığınların ve eğimli tabakaların oluşturulmasına engel olunmalıdır.
  · Beton kalıba 1,5 m’den daha yüksekten dökülmemelidir.
  · Betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızları uyum içinde olmalıdır.
  · Gecikme ve duraklamalara meydan verilmemeli, bunun sonucu oluşabilecek soğuk derzlere imkan verilmemelidir. Bu tür uygulamalarda muhtemel hava kabarcıklarına karşı kalıp yağlanmalıdır.

  Pompalı Dökümler

  İnşaata yaklaşım mesafesi, yatay ve düşey döküm erişim mesafeleri; inşaat, zemin ve pompa cinsine göre değişkendir. Pompanın kurulacağı zeminin altından geçen boru hattı veya üzeri kapatılmış boşluklar, aynı şekilde yüksek gerilim hatları bildirilmelidir. Kolon betonlarında, pompa uç hortumu kalıp içine mümkün olduğu kadar sokulmalıdır; perde betonlarında, beton kalıp yüzeyine çarptırılmamalıdır. Betonun hızını keserek, ayrışma ve kalıp deformasyonuna engel olunmalıdır. Pompa uç hortumunu tutan elemanların bom altında durmamasına dikkat edilmelidir.

  Transmikserin kapalı alana girmesi gerekiyorsa aracın gireceği yerin yüksekliği tesise bildirilmelidir. Transmikser altı boş bir döşemeye veya bozuk bir zemine çıkarılıyorsa 30 ton civarında toplam yük ve dingil başına 11 ila 13 ton yük olduğu varsayılarak zeminin kayma ve çökme tehlikesi dikkate alınmalıdır.

 8. Beton Döküm Tekniği

  Soğuk Havada Beton Dökümü
  Beton dökümü esnasında hava sıcaklığının +5°C’den düşük olması halinde, kaliteli beton elde edebilmek için yapım, döküm ve bakım işlerinde bir takım önlemlerin alınması gerekir. Taze betonda priz esnasındaki donma tehlikeli, priz öncesinde ve sertleşme sonrası donmanın etkileri nispeten daha azdır. Taze betonun döküldüğü ortamın sıcaklığının düşmesi, priz süresini uzatır, bu da kalıp alım süresini uzatır. Betonun mukavemeti düşer ve agrega parçalanmaları görülebilir.

  Soğuk havalarda betonu korumada izlenecek yol, başlangıçta beton ısısının belirli bir değerden aşağı düşmesini önlemektir. Taze betonun döküldüğü ortamın sıcaklığı bir gün içinde +5°C’nin altına düşerse 48 saat süreyle, bir günden fazla +5°C’nin altına düşerse, 72 saat süreyle don etkisinden korunmalıdır. Türk standartları betonun basınç mukavemetinin 50 kgf/cm2’ye erişmesinden sonra don sebebi ile zarar görmeyeceğini kabul ediyor. Bu süre iyi bir beton için +10°C sıcaklıkta 3 gündür.

  Sıcak Havada Beton Dökümü
  Beton dökümü için en olumsuz ortam, aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalardır. Yeni yerleştirilmiş taze betonda, hızlı buharlaşma sonucu aşırı su kaybı olur. Bunun sonucunda çökme kaybı, priz hızlanması, hava boşlukları ve yüzeyde plastik rötre çatlakları meydana gelir. Bu da betonun dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sıcaklığının 30°C’den fazla olması beton için önlemler alınmasını gerektirir.

  Alınacak Önlemler
  Taze betonun sıcaklığı, rüzgarın hızı, bağlı nem ve ortam sıcaklığı denetlenmelidir. Çimento, su ve agregalar olabildiğince soğuk olmalıdır. Agrega gölgede stoklanmalı, karışım suyu beyaza boyanmış tanklarda tutulmalıdır. Agregalar periyodik olarak ıslatılmalı ama farklı nem oranlarının oluşmamasına dikkat edilmelidir. Düşük çimento dozu ve hidratasyon ısısı düşük çimentolar tercih edilmelidir. Döküm yerine ulaşan beton bekletilmeden yerleştirilmeli ve vibrasyon kısa sürede tamamlanmalıdır. Dökümün gecikmesi halinde priz geciktirici kimyasal katkılar kullanılmalı ve beton dökümü gece tercih edilmelidir. Döküm esnasında taban ve kalıplara su püskürtülmesi beton karışımındaki suyun emilmemesi açısından faydalıdır. Böylece betonla temas edecek yüzeylerin sıcaklığını düşürerek nem miktarını artırmak mümkündür. Beton yerleştirildikten hemen sonra ilk mastarlama yapılır; daha sonra bir insan betonun üzerine çıktığında 1-2 mm derinlikte iz kalınca, ikinci mastarlama işlemi yapılır. Dökümden sonra ilk yarım saatten başlayarak 72 saat boyunca su kürü uygulanmalı, buharlaşma ve su kaybına karşı yüzeyler su geçirmez örtüler ile rüzgara karşı da rüzgar koruyucularla örtülmelidir. Normal betonarme yapılarda kür süresi yaz aylarında en az üç gün olmalı, yüzey sürekli nemli tutulmalıdır. Güneş ve rüzgarın doğrudan etkisine karşı korumak için açıkta kalan beton yüzeyler, ıslak çuval ve plastik örtü gibi malzemelerle örtülmelidir. Özellikle döşeme ve saha betonlarının "curing compound" adı verilen bakım maddeleri ile kaplanıp, buharlaşmanın geciktirilmesi yararlı olur.

 9. İş Güvenliği

  Beton Dökümünde Dikkatli Olunmalı

  İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hazır beton sektöründe karşılaşılan iş kazalarının önemli bir miktarı beton dökümü sırasında meydana gelmektedir.

  Bu nedenle, transmikser ve pompa operatörleriyle, varsa yardımcı elemanların beton dökümü sırasındaki muhtemel kaza riskleri ve bunlara karşı alınacak önlemler konusunda ciddi eğitimlerden geçirilmesi zorunludur.Beton dökümünde iş güvenliği dendiğinde öncelikle aşağıdaki noktaların gözden geçirilmesi gerekmektedir:

  · Betonun, kullanılacağı alana güvenli bir şekilde taşınmasının tüm koşulları sağlanmışmı (yol, araç güvenliği vb),
  · Transmikser, pompa ve taşıyıcı operatörleri, araçlarının tüm kontrol ve kullanım sistemleri konusunda yeterince bilgi ve eğitim sahibi mi,
  · Bu operatörler araçların yanaşmasına ve beton dökümüne uygun olmayan alanlarda karşılaşabilecekleri riskler konusunda güvenlik açısından uyarılıp, eğitilmiş mi,
  · Betonun taşınma sırasında uğrayabileceği muhtemel nitelik kayıplarının neden ve önlemleri konusunda bilgilendirilmişler mi,
  · Transmikser, pompa ve taşıyıcı araçlar uygun şekilde aydınlatılmış mı,
  · Özellikle pompa operatörleri, sık sık karşılaşılan ve pompa bumunun elektrik tellerine değmesiyle meydana gelen elektrik kazalarına karşı eğitimli mi; yüksek gerilim hatları civarında yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere uzaktan kumanda cihazları mevcut mu?

 10. Kalıp

  Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

  Kalıpların Başlıca Görevleri:
  · Betonarme elemanlara gerekli boyut ve şekli vermek,
  · Taze beton ağırlıklarını, taze beton basınçlarını ve beton dökümü sırasında ortaya çıkan ilave yükleri taşımak,
  · Beton dökümü sırasında ortaya çıkabilecek darbe ve titreşim etkilerine dayanmak,

  · Gerekli durumlarda çalışma ve iletim döşemesi gibi de kullanılmak şeklinde özetlenebilir.

  Beton teknolojilerindeki gelişmeler sonucu yapı elemanları daha narin ve detaylı yapılmakta, bu durumda da işlenmiş birim betonda kalıp maliyetlerinin payı artmaktadır. Kalıp maliyetlerinde de kalıp işçiliği payı, kalıp malzeme maliyetinin yaklaşık üç katı kadardır. Beton ve donatı maliyetleri çok değiştirilemediği için kaba inşaat maliyetlerindeki bir ekonomi, kalıp maliyetlerinin azaltılması ile mümkün olabilir. Bu nedenlerle kalıplanacak elemanın boyutlarına göre şantiyede kalıp tahtaları, kalaslar, dikmeler, çiviler ve bağlantı elemanları ile teşkil edilen ve kalıp alındıktan sonra sökülen "klasik kalıplama" yerini yeni ve rasyonel "kalıp sistemleri"ne bırakıyor.

  Kalıp sistemlerinde kalıp elemanları belirli standartlarda fabrikasyon olarak imal edilip şantiyede bir iş programına göre kullanılıyor. Kalıplar kalıp yüzeyleri, mesnet konstrüksiyonları ve yardımcı elemanlarla teşkil edilir. Kalıp yüzeyleri genellikle ahşaptan imal edilmekle birlikte çelik, saç ve alüminyum kalıp yüzeyleri de kullanılıyor. Mesnet konstrüksiyonlar ise kalıp taşıyıcıları, dikmeler ve bağlantı elemanlarıdır. Kalıp taşıyıcıları ahşap kalaslar, ahşap kafes kirişler veya dolu gövdeli ahşap kirişler, boyu ayarlanabilir çelik kirişler, çelik profillerdir. Kalıp dikmeleri olarak ahşap kalaslara ve teleskopik çelik dikmeler ile yüksek döşeme kalıplarında üç boyutlu çok parçalı sehpa dikmeler kullanılır.

  Bir Kalıptan Beklenen Genel Özellikler
  · Kalıp temiz, ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır,
  · Az parça ile kurulabilmelidir (hareketli parça sayısı az olmalıdır),
  · Kalıp elemanlarını birleştiren bağlantı elemanlarının kullanılışı kolay olmalıdır,
  · Beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri, şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşımalıdır,
  · Büyük yüzeyli kalıp elemanlarının ağırlıkları vinç kapasitesini aşmamalıdır,
  · Basit detaylarla çözülebilmelidir,
  · Usta gereksinimi az olmalıdır,
  · Yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır,
  · Ekonomik olmalıdır.
  · Yüksek kullanım sayılı pahalı bir kalıp sistemi çok az işçilik masrafı gerektirse bile optimum kullanım sayısına erişilemiyorsa tercih edilmemelidir.

  Kalıp sisteminin seçimine etki eden diğer faktörler ise yapı türü, taşıyıcı sistemi, hacimlerin bölünüşü, betonun istenen yüzey durumu, şantiyenin vinç ve taşıma olanaklarıdır. Ülkemizde bilhassa büyük inşaatlarda kalıp sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genellikle ithal edilerek kullanılan bu sistemlerin yanı sıra birçok yerli firmada üretime geçmiştir. Halen ülkemizde kalıp standardı bulunmadığı için imal edilen veya ithal edilen kalıp sistemlerinin güvenilirliğinin kontrolü yapılamamaktadır. Bu nedenle kalıpların teşkil ve hesap esaslarını içeren bir yönetmeliğin en kısa zamanda hazırlanması gerekmektedir.

 11. Hazır Betonun Siparişi

  Hazır betonu sipariş vermeden önce, yapınızda ne tür beton kullanılacağını doğru tespit etmeniz gerekir. Çünkü birçok durumda sipariş edilen beton, sınıf dayanımı talebini karşılamasına rağmen, istenen işlevi yerine getirmeyebilir. Örneğin, sülfatlı bir zemine dökülecek temel betonunda dayanıklılık özelliği, basınç dayanımından daha önemlidir. Beton sınıfı, mevcut statik yapı projesinin üzerinde görülebilir. Ancak çevre şartları iyi tetkik edilmelidir.

  Gerektiğinde, hazır beton tesislerindeki uzmanlar da bu konuda yardımcı olabilirler. Hazır beton kullanıcılarının, TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı´nı iyi inceleyerek, tüketici olarak hangi haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarını bilmeleri gerekir.

  Hazır Beton Siparişinde Aşağıdaki Noktalara Dikkat Edilmesi Gerekir:

  Sipariş edeceğiniz betonunun miktarını, basınç dayanım sınıfını, kıvam sınıfını, agrega en büyük tane büyüklüğünü, miktarını, ne tür bir yapı elemanı için istendiğini, çevre şartlarını ve varsa diğer özelliklerini ayrıntılarıyla tespit edip, siparişinizi ona göre verin.
  · Beton döküm programınızı iki üç gün önceden firmaya bildirin:
  - Teslim günü - saati
  - Boşaltma şekli (Beton pompası, vinç kovaları vb.)
  - Boşaltma hızı
  - Sipariş bilgileri: İsim - Firma - Vergi Dairesi
  - Şantiyenin adresi - telefon
  Aksaklık çıkmaması için şantiyede beton döküm ve yerleştirme süresini iyi ayarlayın.
  Zemin veya atmosferde, betonarme elemanlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek çevreselkoşullar (sülfat, deniz suyu, asitler, donma-çözülme vb.) hakim ise, beton üreticinizi
  bilgilendirin.
  Sipariş verdiğiniz betona ilişkin olarak deney sonuçlarını isteyin.

  HAZIR BETONUN TAŞINMASI
  Hazır beton, çabuk kullanılması gereken bir üründür; üretiminden itibaren yaklaşık 2 saat içerisinde,müşteri tarafından teslim alınması ve kalıba yerleştirme işlemine başlanması gerekir. Bu süre, bulunulan ortamın koşullarına, çimento ve betonun cinsine ve kimyasal katkıların türlerine bağlı olarak değişebilir. Hazır beton, bu özelliği nedeniyle "transmikser" adı verilen özel araçlarla taşınır ve teslimata kadar homojenliğini koruması için transmikserde karıştırılır. Bu karıştırma, beton sınıfına bağlı olarak farklı devirlerde yapılır. Taşıma işlemi, tesisin işletme bölümünün sevkıyat programına göre gerçekleştirilir; transmikser operatörü ve gerektiğinde beton pompası operatörü taşıma ve teslim işleminin diğer sorumlularıdırlar. Transmikser operatörü betonu müşterinin şantiyesine taşır, pompa operatörü de betonu istenilen noktaya, kalıba aktarır. (Pompa mobil veya sabit olabilir.)

  HAZIR BETONUN TESLİM ALINMASI

  Beton Dökümü Başladığında:

  ·Her transmikserin irsaliyesini betonu basmaya başlamadan önce muhakkak kontrol edin, siparişinize uygun olduğundan, taşıma süresinin geçmediğinden emin olun.
  Kıvamını gözleyin ve gerekirse çökme deneyiyle kontrol edin; siparişinizden daha yüksek kıvamlı betonu geri çevirin. Daha kuru kıvamlı gelen beton için hazır beton firmasıyla irtibat kurun.
  Soğuk veya sıcak havalarda taze betonun sıcaklığını ölçün.
  Teslim edilen betondan, her biri ayrı transmikserden olmak üzere, TS 500´de belirtilen adetlerde küp veya silindir numune alın. Numuneler sayesinde hem birim ağırlıktan (beton miktarından) hem de sınıf dayanımından emin olacağınızı unutmayın.
  Numunelerinizi alırken, saklarken, kırdırırken ilgili standartlara uyun.
  Basınç deneyi sonuçlarını TS 500´e göre yorumlayın.
  Deney sonuçlarını raporlandırın ve saklayın.

 12. Betonla İlgili Teknik Terimler

  AĞIR BETON: Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.

  ADERANS: Yapışma, bağlanma.

  ABSORBSİYON: Emme, absorbe etme.

  AGREGA: Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı. Tabi, suni veya her iki cins mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmış ve/veya kırılmamış tanelerinin yığını.

  ALKALİ: Alkali metallerin tuzları. (Beton veya harç bileşimlerinde bulunan sodyum ve potasyum kimyevi analizlerde genellikle Na2O ve K2O olarak belirlenir.)

  ALKALİ AGREGA REAKSİYONU: Portland çimentosundan, diğer kaynaklardan veya bazı agrega bileşimlerinden gelen alkalilerle (sodyum ve potasyum) beton veya harç arasındaki kimyevi reaksiyon.

  AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.

  BETON: Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi.

  BRÜTBETON: Çıplak, düzgün yüzeyli beton.

  BAYPAS: Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme.

  BİMS: Birbirine bağıntısız, boşluklu, sünger görünümlü, silikat esaslı, birim ağırlığı genellikle 1 t/m3’ten küçük, sertliği mohs skalasına göre 6 civarında camsı doku gösteren volkanik bir madde. (Ponza taşı, sünger taşı gibi)

  BİMSBETON: Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton.

  BİRİM AĞIRLIK: Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer.

  BUHAR KÜRÜ: Buhardan yararlanarak sıcaklık ve nemi yüksek bir ortamın sağlanmasıyla, betona erken mukavemet kazandırmayı öngören bir beton kürü metodu.

  BÜZÜLME: Deney numunesinin herhangi bir doğrultudaki boyutunda, hızlandırılmış belirli kuruma şartları altında, ağırlıkça doygun halden dengeli ağırlık ve dengeli boyut durumuna geçişinde kuruma nedeniyle meydana gelen değişim.

  BÜZÜLME ORANI (RÖTRE): Deney numunesinin kuruma sonucu oluşan boy kısalmasının başlangıç boyuna oranı.

  ÇAKIL: Kırılmamış tanelerden meydana gelen iri agrega.

  ÇALIŞMA DERZİ: Farklı zamanlarda yerleştirilmesi gereken beton kısımlar arasında sürekliliği sağlayabilecek tarzda düzenlenmiş derz.

  ÇİÇEKLENME: Sertleşmiş beton içindeki çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler.

  DANSİTE: Yoğunluk.

  DOZ: Bir karışıma girmesi gereken miktar.

  DOZAJ: Ayarlama, düzenleme.

  DURABİLİTE: Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım.

  ELASTİK SINIR: Malzemedeki deformasyonun, yük kaldırıldığında tamamen geri dönmemeye başladığı andaki gerilme sınırı.

  ELASTİSE MODÜLÜ: Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer.

  EPOXY BETONU: Epoxy bağlayıcı, ince ve iri agregadan oluşan beton.

  EPOXY HARCI: Epoxy bağlayıcı ve ince agregadan oluşan harç.

  FİLLER: 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz.

  FİNİŞER: Serme ve sıkıştırma makinesi.

  FORE KAZIK: Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık.

  GAZ BETON: İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton.

  GRONÜLOMETRİ: Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm.

  GROBETON: Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton.

  HAFİF AGREGA: Birim ağırlığı 1.200 kg/m3’ü aşmayan agrega.

  HARÇ: Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi.

  HAVA MİKTARI: Betondaki kapalı agrega boşlukları haricinde mevcut hava hacminin beton hacmine oranının yüzde olarak ifadesi.

  HİDRATASYON: Su ile çimento arasındaki kimyevi reaksiyon.

  İNCELİK MODÜLÜ: Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi sağlayan ampirik bir sayısal değer. İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

  KAROT: Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek.

  KAPİLER BOŞLUK: İç yüzeylerinde toplanan suyun beton içerisinde moleküler çekim ile hareketine imkan tanıyacak büyüklükteki mikroskobik kanallar.

  KAVİTASYON: Su yapılarında rastlanan oyulma olayı (Negatif basınçtan dolayı).

  KAYAR KALIP: Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp.

  KILCAK ÇATLAK: Beton yüzeyinde gelişigüzel meydana gelmiş çok ince çatlaklar.

  KIVAM (TAZE BETONDA): Karışım suyu nedeniyle taze betonun kazandığı akıcılığın ölçüsü.

  KİL: Genellikle alüminyum hidrosilikat, nadiren magnezyum hidrosilikat mineralinden oluşan ve tane büyüklüğü 2 mikrondan küçük tanelerden meydana gelen, plastik özelliklere sahip, tabii mineral malzemesi.

  KİL YÜZDESİ: Karışık bir malzemenin kil kısmının kurutularak tartılmış kütlesinin toplam kütleye yüzde olarak oranı.

  KLİNKER: Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün.

  KOLLOİD: Büyüklükleri 10-5 cm ile 10-7 cm arasında değişen tanelerin oluşturduğu malzeme.

  KOLLOİDAL BETON: Agregası koloidal enjeksiyon ile bağlanmış beton.

  KOLLOİDAL TANE: Beton veya harç gibi sürekli bir ortam içerisine dağılmış, genellikle 200 mikrondan küçük, elektrik yüklü taneleri.

  KOMPAKT: Sıkı, katı, yoğun.

  KOMPOZİT NUMUNE: İki veya daha fazla numunenin karıştırılmasıyla elde edilen numune.

  KUM PÜSKÜRTME: Beton ve benzeri yüzeylerin bir hortum başlığından basınçlı havayla kum püskürtülmesi yoluyla aşındırılması veya betonun kesilmesi.

  KÜBİK AGREGA: Üç boyutu (eni, boyu ve kalınlığı) birbirine yaklaşık eşit olan agrega.

  KÜR: Çimentonun yeterli hidratasyonunu sağlamak, betonda tam ve uygun sertleşme elde edebilmek için, yerleştirme işleminden hemen sonra başlanarak taze betonun yeterli süre belirli sıcaklık ve nem altında tutulması.

  LİFLİ BETON: Dağılmış gelişigüzel yönlenmiş lif ihtiva eden beton.

  LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ: Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesindekullanılan deney yöntemlerinden biri.

  MICIR: 4-32 mm dane çaplı kırmataş.

  MOLOZ: Yapım yıkım artığı.

  ÖNDÖKÜMLÜ BETON (PREKAST): Daha önce dökülüp sonra yerine konan bir yapı bileşenini oluşturan beton.

  ÖNGERİLMELİ BETON: Elemana gelecek yüklerin etkilerinin çeliğin beton içinde gerilmesi ile istenen şekilde dengelendiği beton.

  PERMEABİLİTE: Geçirgenlik.

  PLASTİK ÇATLAK: Henüz yerleştirilmiş plastik haldeki taze betonun yüzeyinde meydana gelen çatlak.

  PLASTİSİTE: Yeni karıştırılmış betonun veya harcın deformasyona karşı direncini ve kalıplanabilme şartlarını belirleyen özelliği.

  POISSON ORANI: Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında,deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı.

  POROZİTE: 1- Gözeneklilik. 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı.

  PORTLAND ÇİMENTOSU 32.5: Portland çimentosu klinkeri ve alçı taşının birlikte, puzolanik madde katılmadan öğütülmesi sonucu elde edilen, 28 günlük basınç mukavemeti en az 325 kg/cm2 (32.5N/mm2) olan portland çimentosu.

  PREFABRİKASYON: Önyapım, ön üretim.

  PREKAST: Önceden dökülmüş.

  PRİZ: Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi.

  PRİZ BAŞLAMA SÜRESİ: Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 5kg/cm2 (0,5 N/mm2)’lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süre.

  PRİZ BİTME SÜRESİ: Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 35kg/cm2 (3,5 N/mm2)’lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süre.

  PUZZOLAN: Kendisinin bağlayıcı karakteri çok az olan veya hiç olmayan, ancak inceolarak öğütülmüş halde veya ortamda nem bulunması halinde kalsiyum hidroksitle normal sıcaklıklarda reaksiyona girerek bağlayıcı nitelikleri olan bileşikleri meydana getirme yeteneğine sahip silisli veya silisli ve alüminli bir malzeme.

  PÜSKÜRTME BETON: Basınçlı hava kullanımı yoluyla işlem uygun olarak hazırlanmış yüzeyler üzerine püskürtülen ve püskürtme basıncıyla istenilen yüzeyler üzerine yapışan beton veya harç.

  SATIH VİBRATÖRÜ: Betonu sıkıştırmak için üst yüzeye uygulanan vibratör.

  SLAMP: Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması.

  SOĞUK DERZ: Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik.

  STANDART SAPMA: Ortalama değerden sapmaların mertebesini gösteren istatistiki bir değer.

  TAŞ UNU: 0,25 mm göz açıklıklı kare gözlü elekten geçen ince malzeme.

  TAZE BETON: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliği bir değişme olmadan koruyabildiği süre içindeki hali.

  TEKRAR SIKIŞTIRMA: Yerleştirme ve ilk sıkıştırmadan sonra veya priz başlangıcından önce betona bir veya daha fazla vibrasyon uygulanması.

  TRAS: Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf.

  TREMİ: Betonun su altında yerleştirilmesini sağlayan dökme hunisi.

  TUVENAN: Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi.

  VAKUMLU BETON: Vakum yöntemiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran,kalıp alma süresini kısaltan beton.

  VİBRASYON: Titreşim.

  VİBRATÖR: Taze betonun içindeki boşlukları ve hapsolmuş havayı azaltarak betonu sıkıştırmakta kullanılan titreşimli alet.

  VİZKOZİTE: Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

  2011 yılında Ordu ilinde yerleşik beton santrali kurularak 2012 yılı Haziran ayında Hazır Beton üretimine başlanılmış olup faaliyetler sürdürülmektedir.

  ADRES

  Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Km. Evl. No:2/2 52200 Altınordu / ORDU

  TELEFON

  (0452) 777 52 01
  (0452) 777 52 02

  EMAIL

  info@company.com

  Cart